Regulament concurs FRAGEDO

REGULAMENT CONCURS FACEBOOK- “FRAGEDO!”

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului ”FRAGEDO!” (denumit in continuare„Concursul”) este Creative Energy Corner, cu sediul in Bucuresti, Bdul Constantin Bracoveanu nr 124, bl 18, ap M15, sector 4. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit in continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.

 

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI Concursul se va desfasura in perioada 5 – 12 martie 2024 pe contul de Facebook Modern Dads – https://www.facebook.com/ModernDadsRomania .

 

SECTIUNEA 3. DREPTURI SI CONDITIILE DE PARTICIPARE

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea.

Nu pot participa angajati ai Organizatorului, ai agentiei de publicitate si ai celorlalte companii implicate in aceasta actiune, precum si rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate al participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.

Pentru a putea participa la Concurs, participantii trebuie sa aiba un cont de Facebook, completat cu o adresa de email valida si nume / prenume reale.

Nu pot participa la CONCURS la persoanele ce nu au 18 ani ÎMPLINIŢI, la data de 05.03.2024.

 

SECTIUNEA 4. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in concurs exclusiv in scopul anuntarii si identificarii castigatorului.

 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Utilizatorii vor afla de concurs de pe pagina Modern Dads de pe Facebook. Utilizatorii se pot inscrie in concurs in perioada 5 – 12 martie 2024, astfel:

  1. Intra pe pagina de Facebook Modern Dads
  2. Scrie-ne în comentarii răspunsul la întrebarea: Care este rețeta cu pui preferată a celui mic?
  3. Dă LIKE la pagina de Facebook @FRAGEDO, ca să fii la curent cu noutățile pe care le pregătesc 😉

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

Se va acorda 3 x premii care constau in:

  • Premiul 1: 1 x set de farfurii personalizate Fragedo by Chicineta
  • Prmeiul 2: 1 x set de farfurii personalizate Fragedo by Chicineta
  • Prmeiul 3: 1 x set de farfurii personalizate Fragedo by Chicineta

Câştigătorul premiului nu poate opta pentru primirea, în tot sau în parte, a contravalorii premiului în bani sau în alte obiecte şi nici nu pot solicita modificarea condiţiilor de prestare a serviciilor.
Câştigătorii nu pot opta pentru modificarea parametrilor premiilor.
Organizatorul nu îşi asumă răspunderea de a remedia viciile de orice natură, pe care le-ar putea avea obiectele ce constituie premiile, respectiv de a acoperi prejudiciile, de orice natură, produse de acestea.

 

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORULUI

Castigatorii concursului: premiem 3 rspunsuri care ne-au impresionat cel mai mult. Toti participantii la concursul ” Fragedo” trebuie sa indeplineasca conditiile Regulamentului.

 

SECTIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI

Castigatoriilor concursului de pe Facebook li se va aduce la cunostinta rezultatul concursului pe data de 13 MARTIE 2024 dupa incheierea extragerii, astfel: li se va afisa numele pe pagina Modern Dads de pe Facebook.

In cazul in care castigatorul nu trimite in 72 de ore informatiile solicitate de Organizator prin acelasi mecanism, acesta va extrage altii noi. Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anuntarii castigatorilor din motive care nu tin de el.

 

SECTIUNEA 9. DREPTURI DE AUTOR

Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a postarii unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe Facebook.com.

 

SECTIUNEA 10. INCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs va inceta de drept la data de 12 martie 2024, ora 23.59 si poate inceta inainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forta majora – de natura a face imposibila derularea.

 

SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit pe adresa de Facebook Modern Dads. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament. Orice modificari ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe www.moderndads.ro .

 

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina la sursa si sa vireze impozitul datorat pentru Premiile acordate Participantilor castigatori ai Concursului.

 

SECTIUNEA 13. LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre Modern Dads si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.