Regulament general aplicabil concursurilor ModernDads.ro

Concursurile organizate de ModernDads.ro sunt adresate părinților și viitorilor părinți. Așadar, dreptul de a participa le revine exclusiv persoanelor fizice de sex masculin și feminin, cu vârsta minimă împlinită de 18 ani, cu domiciliul sau reședința în România.

Prin excepţie de la acestea, nu pot participa la concursuri membrii echipei organizatoare, precum şi rudele de gradul I ale acestora.

Ne rezervăm dreptul de a descalifica fără nicio notificare prealabilă sau avertisment persoanele care nu respectă mecanismul concursului la care s-au înscris, pe cele care atacă, jignesc, intimidează prin comentarii alți participanți, persoanele care încearcă să fraudeze concursurile.

Mecanismul pentru fiecare concurs în parte va fi pusa la dispoziţia participanţilor, gratuit, pe www.moderndads.ro sau pe canalele media ale organizatorului.

Prin participarea la concurs/uri, fiecare participant îşi dă acordul, în mod expres şi neechivoc, cu privire la colectarea şi prelucrarea de către organizator a informaţiilor privind numele și prenumele, a adresei de e-mail pe care candidaţii o folosesc pentru a valida înscrierea în concurs, a numărului de telefon precum şi a datelor oferite cu acest scop.

Câştigătorii concursurilor îşi dau acordul să transmită organizatorilor datele personale (nume, prenume, adresă, număr de telefon etc.) în scopul acordării premiilor.

Câștigătorii trebuie să trimită datele de contact într-un mesaj privat, în maxim 7 zile de la extragere. Dacă nu au fost trimise datele în perioada specificată, organizatorul va realiza o nouă extragere.

Perioada de acordare a premiilor poate varia în cadrul fiecărui concurs desfăşurat.

Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru problemele cauzate de eventualele distrugeri sau de pierderea coletelor de către curier și poate pune la dispoziție, la cerere, dovezi privind trimiterea coletului.

În cazul nerevendicării premiilor, organizatorul poate decide reportarea premiilor sau reluarea în alte condiţii a concursurilor.

Participanţii sunt obligaţi să se conformeze şi să respecte prevederile prezentului regulament.